COPYRIGHT 2005.1

JANG YU METAL INDUSTRY CO, LTD.
Address:
No. 62, Lane 431, Hua Chen Road, Hsinchuang City,  
 Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.           
TEL:+886-2-85211958 / 85211959    FAX:+886-2-85215098       
E-Mail:jangyu@ms19.hinet.net   http://
www.jang-yu.com.tw

GREAT-TECH CO, LTD.(SUZHOU)
Address:
LIN HU ZONE, BEI-SHE, LEE-LI TOWN, WU JIANG CITY,       
 JIANG SU PROVINCE, CHINA                              
TEL:+86-512-63247976                 FAX:+86-512-63247986      

@
Welcome to Jang Yu Website.